0

0

0

Kasia Jasińska

Samo zło. W połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten, co gorsza, był zielony. /W.G./

kasiajasinska9's latest stuff