83

14436

467

Stav Shitrit

StavShitrit's latest stuff

Having a great lanch with my baby by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Having a great lanch with my baby

Yavne, Israel
0
ביבי לשלטון?! by Stav Shitrit (StavShitrit)

StavShitrit

ביבי לשלטון?!

Petah Tikva, Israel
0
B-dayyyy by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

B-dayyyy

Yavne, Israel
1
Happy b-day by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Happy b-day

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
חג שמח! by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

חג שמח!

Yavne, Israel
0
Just smile!;);) by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Just smile!;);)

Yavne, Israel
1
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
Happy holiday:-) by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Happy holiday:-)

Yavne, Israel
0
חג שמחח:-) by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

חג שמחח:-)

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Petah Tikva, Israel
0
דור האייפונים!!! by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

דור האייפונים!!!

Petah Tikva, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Petah Tikva, Israel
3
Girls have funnn by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Girls have funnn

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
0
 by Stav Shitrit (StavShitrit)
StavShitrit

Yavne, Israel
1