0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

iOS Android Previous versions for
Windows Phone 8

Following channels

#Funny

296995 Followers

281003 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

45773 Followers

49021 Posts

#Entertainment

53736 Followers

62969 Posts

#Music

257694 Followers

274750 Posts

7View All