0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

Following channels

#Funny

297214 Followers

282247 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

46498 Followers

49581 Posts

#Entertainment

53730 Followers

63206 Posts

#Music

258613 Followers

279690 Posts

7View All