0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

Following channels

#Funny

297430 Followers

283627 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

47135 Followers

50147 Posts

#Entertainment

53721 Followers

63438 Posts

#Music

259415 Followers

283822 Posts

7View All