0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

iOS Android Previous versions for
Windows Phone 8

Following channels

#Funny

294963 Followers

272227 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

33090 Followers

43994 Posts

#Entertainment

53742 Followers

61616 Posts

#Music

245288 Followers

235999 Posts

7View All