0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

Following channels

#Funny

297629 Followers

284987 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

47824 Followers

50665 Posts

#Entertainment

53721 Followers

63755 Posts

#Music

260280 Followers

288844 Posts

7View All