0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

Following channels

#Funny

297688 Followers

285441 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

47958 Followers

50916 Posts

#Entertainment

53718 Followers

63849 Posts

#Music

260536 Followers

290227 Posts

7View All