0

0

0

Nadia Virupayev

תפילתי יוצאת אלייך אלוהי, אנא שמור לי על ארצי ועל הורי, שתמיד תהיה איתי בכל דרכי ותתן ברכה במעשה ידי. אלוהים הטוב קבל את תפילתי שמע קולנו ומשמיים ברך אותנו רק אלייך בלב תמים לך קראנו וברך ברחמיך את כולנו !!! אמן !!!

virupayev's latest stuff

Following channels

#Funny

297659 Followers

285160 Posts

#FeastofSanGennaro

2305 Followers

177 Posts

#NYC

47906 Followers

50774 Posts

#Entertainment

53719 Followers

63807 Posts

#Music

260403 Followers

289485 Posts

7View All